Home » Okategoriserade » Pilotstudie för naturmedicinsk ALS behandling

Pilotstudie för naturmedicinsk ALS behandling

Start here

Advertisements

Pågående inofficiell studie – Antal deltagare: 28 (Sverige, USA, Belgien, Finland, Storbritannien, Turkiet, Brasilien, Italien, Kanada, Ryssland, Australien, Indien, Argentina, Colombia, Kroatien, Singapore)

Senast uppdaterad: Januari 2018

Återkommande respons angående websajtens ursprungliga artikel har gett upphov till ett projekt med syfte att uppmuntra neuromedicinsk forskning att kartlägga potentialen beträffande ayahuasca som behandlingsmöjlighet för ALS och likartade sjukdomar. Det tjänar även syftet att generellt informera om ayahuasca som en potentiell naturmedicinsk behandlingsform för neurologiska sjukdomar.

Många som kontaktar websajten ifrågasätter varför ytterligare studier inom området inte bedrivs för tillfället. Svaret är den allmänna avsaknaden av kunskap gällande dessa potenta växters medicinska värde och dess möjliga framtida roll inom behandling av ALS och andra neurologiska sjukdomar. Med en växande grupp individer som tillsammans bidrar med underlag till detta projekt, vars dokumenterade erfarenheter framförs i en organiserad behandlingskontext, kommer samlade resultat förhoppningsvis att utgöra underlag tillräckligt för att pådriva mer utförliga och områdesspecifika kliniska studier.

Har du vid något tillfälle under en tid använt dig av ayahuasca för att behandla någon av följande sjukdomar? Överväger du att använda ayahuasca för behandling av någon av dessa sjukdomar?

 • ALS eller annan typ av motorneuronsjukdom
 • Alzheimer’s
 • Parkinson’s
 • Multipel Skleros
 • Annan neurologisk sjukdom

Kan du tänka dig att bidra med din personliga utvärdering till detta projekt för en framtida publicering av sammanställda resultat? Ditt bidrag kan komma att hjälpa sökandet efter en verksam naturmedicinsk behandling och tillgängliggörandet av denna. Användbara resultat kommer att delges till internationella institutioner inom neuromedicinsk forskning. Din integritet värnas, och inga personuppgifter offentliggörs om inte så uttryckligen önskas.

Featured image

I skrivande stund deltar 28 patienter med ALS-diagnos från sexton olika länder i studien, vilka personligen utvärderar denna behandlingsform, och antalet deltagare uppdateras kontinuerligt på websajten. Uppföljande långsiktig dokumentation av de som svarar positivt på behandlingen kommer att ske efter överenskommelse.

Detta är ett ideellt projekt där frivilliga deltagare har möjligheten att påverka utvecklingen av behandlingsformer och forskning kring ALS och andra neurosjukdomar.

Genom korrespondens via e-post diskuteras alla nödvändiga detaljer och relaterade frågor. Det underlättar om du redan inledningsvis lämnar grundläggande information om dig själv och din diagnos enligt nedanstående lista.

Vänligen kontakta:
ayahuascatreatment@hotmail.com

Inkludera följande:

 • Namn och ålder
 • Datum för diagnos
 • Symptomhistorik
 • Kommunikation – är talförmågan påverkad?
 • Andnings- eller sväljsvårigheter?
 • Rörlighet – Normal gångförmåga eller behov av assistans?
 • Mediciner – Vilka (om några) används för tillfället och är det möjligt att avstå från dessa eller reducera användningen av dem vid behov?
 • Diet – Bifoga en förteckning över all förtärd mat och dryck under 1-2 genomsnittliga dagar för att avgöra eventuellt nödvändiga justeringerar i samband med behandling

Det är viktigt att förtydliga att denna studie är icke-officiell – det är alltså inte en officiell klinisk studie. Det är en web-baserad nätverkssammanslutning av vuxna individer med det gemensamma intresset för ämnet i fråga, och för utbyte av information mellan människor som söker efter potentiellt verksamma behandlingsformer för sin ALS-sjukdom. Författaren av denna websajt med dess tillhörande artiklar avsäger sig således personligt ansvar för de individer som väljer att utforska de alternativ och den information som förmedlas.

Tack riktas till er som kontaktat websajten och efterfrågat detta projekt. Ni gör ALS-communityn en stor tjänst genom att utforska nya behandlingsmöjligheter och genom att dela era erfarenheter kring dessa.

Mer information och uppdateringar följer.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: